Author Archive: admin

ความสำคัญของการศึกษาระดับปฐมวัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จบไม่สิ้น แต่ในช่วงวัยทีควรให้ความสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาก็คือช่วงเวลาปฐมวัย หรือช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี และนี่นับเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้ เพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานชีวิตที่คนทั่วทั้งโลกต่างก็ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรากฐานทางความคิด บุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางในการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่ แต่ในท้ายที่สุดก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันได้แก่การสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เชื่อหรือไม่ว่าเคยมีผลวิจัยระบุว่าช่วงการศึกษาในระหว่างแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ถือเป็นช่วงการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับสร้างการเรียนรู้ให้กับมนุษย์ทุกคน ซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวนั้นเด็กจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างมากจากผู้ปกครอง ต้องได้รับความรักที่ดี ให้ความอบอุ่นที่เป็นกันเอง สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเด็กได้ ไม่ดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กในวัยนี้เป็นวัยแห่งการจดจำเมื่อเด็กได้พบเจออะไรซ้ำๆ บ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นความเคยชินและรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเรื่องปกติที่ว่าถ้าเป็นในด้านดีก็ถือว่าดีไป แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะทำให้เด็กนั้นจดจำและเอาไปใช้ในอนาคตได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ว่ามานี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจกับการศึกษาในเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับการพัฒนาของเด็กวัยนี้ส่งผลให้เข้าใจในทักษะและกระบวนการเรียนรุ้ได้อย่างยอดเยี่ยม ตรงจุดนี้เองที่ทำให้คนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยสามารถนำความรี่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กๆ เหล่านี้ต่อไป ประเด็นที่สำคัญในการให้ความสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยที่ทั่วโลกมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือ ต่างก็อยากให้เด็กทุกคนนั้นได้เจริญเติบโตโดยพร้อมทั้งด้านของร่างกายและจิตใจ ทุกๆ คนคงไม่อยากเห็นเด็กคนไหนที่โตขึ้นมาแล้วสร้างภัยให้กับสังคมหรือว่าเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาไปให้ได้ไกลที่สุดและดีที่สุด หากว่าทำได้จริงอนาคตของเด็กๆ ก็จะมีแต่ความสดใสและโลกเองก็จะเกิดรอยยิ้มเล็กๆ…
Read more