Author Archive: admin

การศึกษาออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร

การศึกษาและความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์การรู้ในเรื่องต่าง ๆ ศาสตร์ที่สำคัญทั้งศาสตร์ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ จะช่วยทำให้คนที่เรียนรู้นั้นไม่จมอยู่กับที่ แต่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง การงานและสิ่งรอบ ๆ ตัวให้เกิความก้าวหน้าได้ จากเดิมที่การศึกษาเกิดขึ้นในสถานที่ที่จำกัด ทั้งผู้เรียนและครูผู้ถ่ายทอดจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน เพี่อพบปะและถ่ายทอดวิชาความรู้กัน เป็นข้อจำกัดที่ทำให้การศึกษาไม่กว้างไกลและไม่ไปทั่วถึงอย่างที่ควรจะเป็น คนอีกจำนวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงวิชาความรู้ที่ตนต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้จากการจำกัดด้วย สถานที่ ระยะทาง เวลา และแม้กระทั่งงบแประมาณค่าใช้จ่าย แต่ยุคแห่งความจำกัดเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลมาก โลกได้ถูกเปิดกว้างออกและคนได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นจากโลกสื่อสารไร้พรมแดนคือ โลกแห่งอินเตอร์เนต ทำให้เกิดการศึกษาออนไลน์ขึ้น และการศึกษาออนไลน์นับวันจะข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความสำคัญหลัก ๆ ของการศึกษาออนไลน์ก็คือ การศึกษาที่ไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ใด และมีสถานภาพใดก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั้งสิ้น ในอนาคตอันใกล้นี้การศึกษาออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลกอย่างมาก นับตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา คุณสามารถศึกษาองค์ความรู้ทั้งสิ้นที่มีในโลกผ่านระบบออนไลน์ด้วยราคาทีประหยัดกว่า เพราะขจัดค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าเดินทางและอื่น ๆ จนหมดสิ้น…
Read more

สถาบันกวดวิชา จำเป็นกับนักเรียนจริงหรือ?

ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องแข่งขันแย่งชิงกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนของนักเรียน ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูกของตนเองสอบได้ที่ดีๆ เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อหวังเป็นใบเบิกทางในอนาคต จึงทำให้พ่อแม่หลายคนกัดฟันยอมเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเข้าไปเรียนตามสถาบันกวดวิชาเพื่อเสริมความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หรือเป็นเพียงค่านิยมของระบบการเรียนการสอนในสมัยนี้ ที่ว่าใครไม่เรียนกวดวิชาเท่ากับไม่ฉลาด เรียนตามเพื่อนไม่ทัน สิ่งจากเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ “การกวดวิชาจำเป็นกับเด็กจริงหรือ” ซึ่งการนิยมส่งลูกเข้าเรียนกวดวิชาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทยที่ยังมุ่งเน้นการสอบเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา เพราะพบว่านักเรียนที่เข้าเรียนกวดวิชาต่างคาดหวังว่าจะได้รับเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบ หรือแนวข้อสอบก่อนเพื่อน อีกทั้งคิดว่สยังช่วยให้เข้าใจในบทเรียนวิชานั้นๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังคำที่มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า “การเรียนในโรงเรียนคืออาหารหลัก เพราะจะได้แค่ความรู้ขั้นพื้นฐาน ในขณะที่การกวดวิชาคือวิตามินเสริมเพราะเป็นการอัดแน่นรวบรัดมีแต่หัวข้อสำคัญ” ถึงแม้การกวดวิชาจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเด็ก แต่ถ้าหากเด็กเองไม่มีพื้นฐานความรู้ที่ดี หรือแน่นพอ การให้เด็กไปกวดวิชาก็จะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็ก ถึงอย่างไรเด็กก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่สอน และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กอีกด้วย เพราะการกวดวิชาจะเป็นการตีกรอบทางความคิดของเด็กทั้งๆที่เด็กเองสามารถที่จะคิดได้มากกว่านั้น ทำให้เด็กไม่มีเวลาในการทบทวนตำราที่เรียน ด้วยเพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับสถาบันกวดวิชาเสียหมด เด็กก็จะรู้สึกเหนื่อยเกินไป และยังไม่มีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกด้วย ดังนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกวดวิชาไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ ถ้าตัวเด็กเองมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และที่สำคัญเมื่อมีเวลาควรต้องมาทบทวนในสิ่งที่เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอหรือทุกวันหลังจากเลิกเรียน บางคนอาจจะมีคำถามว่าการกวดวิชาจะทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทเรียน แต่อย่าลืมว่าปัญหาหนึ่งสามารถที่จะหาหนทางแก้ไขได้หลายวิธี สิ่งที่จำเป็นต่อนักเรียนคือการจัดเวลาให้เป็น และจัดเวลาให้ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็ทำให้ได้ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเอง แถมยังไม่ต้องไปรบกวนเงินทองของพ่อแม่อีกต่างหากคะ

Social แหล่งความรู้คนของคนยุคใหม่

ในโลกยุคปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่า Social Media ต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หากว่าเราใช้ในทางที่ถูกที่ควร ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาล เพราะ Social ถือว่าเป็นคลังความรู้ที่ใหญ่มาก ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเริ่มให้ความสำคัญด้วยการส่งต่อให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินการส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการการเรียนรู้ โดยการผลักดันให้ครูนำเอาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อการสอน ยังเกิดความร่วมมือระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน ทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนส่งผลก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเครื่องมือที่ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชี้แนะให้ครูนำไปปรับใช้มาสอนให้กับนักเรียนไทย ดังนี้ 1. Facebook จัดว่าเป็น Social hawaiian shirt men ที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ฉะนั้นการนำมาปรับใช้สำหรับครู และนักเรียนให้สามารถสื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้จึงเป็นเรื่องที่ดี ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มรายวิชาขึ้น เพื่อที่จะเป็นช่องทางให้ครูได้สื่อสารกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกันเองอย่างรวดเร็ว 2. WordPress…
Read more

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบเปิดกว้าง

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ใช่แค่การศึกษาต้องเป็นช่วงเวลาในวัยเด็กเพียงอย่างเดียว ต่อให้คนเรามีอายุมากขนาดไหนก็ตามหากว่ายังมีใจที่จะเรียนรู้หรือศึกษาในสิ่งต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ทำกันได้ทั้งสิ้น อย่างที่บอกว่าการเรียนรู้ไม่ได้จบอยู่แค่เพียงในห้องเรียนเสมอไป เราทุกคนสามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ กันได้รอบตัว การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดเป็นแนวคิดดีๆ ต่อคนๆ หนึ่งได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาในตำราหรือแค่จากที่ครูสอนในห้องเรียนเสมอไปที่จะทำให้เด็กๆ หรือคนที่เรียนหนังสือมีความรู้ การได้ออกมาศึกษายังโลกภายนอกก็สามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับทุกๆ คนได้ด้วยเช่นเดียวกัน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบเปิดกว้าง การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาระบุเป็นรูปแบบหรือพื้นฐานอะไรที่ตายตัวว่าควรต้องทำแบบไหน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราสามารถนำไปเป็นการเรียนรู้ให้กับชีวิตได้ทั้งสิ้น ลำดับแรกที่เรามักเห็นกันอย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็คือการได้มีโอกาสมาทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ โดยในประเทศไทยเองก็มีสถานที่มากมายหลากหลายให้คนเราได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอาจยังไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัสมาก่อน อย่างสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็เช่น ท้องฟ้าจำลอง ที่ทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ ดวงดาวต่างๆ เห็นภาพเสมือนจริงที่ในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองที่ถูกเรียกว่าการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรุ้ให้กับตนเอง โลกใบนี้ยังมีอะไรกว้างใหญ่อีกมากมายให้ได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ไปกับมัน การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังช่วยให้เป็นคนที่มีความกล้าในการเจอกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน หรือไม่ก็ได้เรียนรู้อะไรที่บางครั้งครูที่สอนอาจบอกได้ไม่เต็มที่ อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดขึ้นอยู่กับการใฝ่รู้ของแต่ละคนว่าจะให้ความสนใจกับการศึกษานอกห้องเรียนมากขนาดไหน มันไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นความรู้ในสมอง แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เรียนรู้จากโลกภายนอกยังถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่อาจหาจากส่วนไหนไม่ได้ด้วย อย่ากลัวที่จะต้องออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ…
Read more

การศึกษาศิลปะป้องกันตัวที่ขึ้นชื่อของไทย

Buakao

การป้องกันตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้ ที่สำคัญแต่ละประเทศเองก็จะมีทักษะการป้องกันตัวพื้นฐานของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม เทคนิคในการใช้ศิลปะอันสวยงามของการปกป้องตนเองจากอันตรายต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนในประเทศนั้นๆ อีกด้วย สำหรับประเทศไทยแน่นอนว่าศิลปะการป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงหนีไม่พ้น มวยไทย ศิลปะประจำชาติไทยที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่รู้จักแต่ชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกต่างก็รู้จักศิลปะการป้องกันตัวตามแบบฉบับคนไทยชนิดนี้กันแทบทั้งโลก มวยไทย กับการศึกษาศิลปะการป้องกันตัวที่ขึ้นชื่อของเมืองไทย มวยไทยจัดเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านของการแข่งขันกีฬาหรือใช้ในชีวิตเพื่อการต่อสู้ นับว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของไทยที่ได้มีการฝึกฝนอบรมสั่งสอนกันมาโดยตลอด สาเหตุสำคัญของในสมัยอดีตก็เพื่อเอาไว้ป้องกันตัว ป้องกันชาติ ส่วนมากแล้วเหล่าบรรดาชายไทยแทบทุกคนในสมัยก่อนต่างก็จะได้รับการฝึกฝนวิชามวยไทยกันเป็นอย่างดี สังเกตว่านักรบหรือนักต่อสู้ในอดีตที่มีชื่อเสียงทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการใช้ศิลปะมวยไทยได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าปกติเวลาที่ออกไปต่อสู้พร้อมกับใช้อาวุธอย่าง กระบอก, ดาบ, มีด แล้วมีศิลปะมวยไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งก็จะยิ่งทำให้เกิดความน่าเกรงขามมากเข้าไปอีก ยิ่งเป็นการต่อสู้ในระยะประชิดตัวการมีความรู้เรื่องมวยไทยจะทำให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัด อาวุธอย่าง หมัด เท้า เข่า ศอก ล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่ได้จากศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยกันทั้งสิ้น ความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของศิลปะมวยไทยก็คือการมีท่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล อวัยวะแทบทุกส่วนในร่างกายสามารถทำให้เกิดบาดแผลหรือความเจ็บปวดกับคู่ต่อสู้ไดทั้งสิ้น การศึกษาศิลปะการป้องกันตัวในสมัยนี้ต้องยอมรับว่าคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การรู้จักที่จะป้องกันตัวเองด้วยการใช้ศิลปะการป้องกันตัวที่ถูกต้องก็จะช่วยให้คนเรารอดจากสิ่งที่อันตรายมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก การเรียนรู้หรือได้ศึกษาศิลปะด้านมวยไทยจึงเป็นสิ่งที่หากใครสนใจก็ควรเลือกทำโดยไม่ต้องคิดมาก ไม่แน่ว่าวันหนึ่งคุณเองก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเองหรือคนรอบข้างด้วย

การศึกษาไทยแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้าง

technology

การศึกษาของไทยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนแสดงความคิดเห็นเยอะมาก ต้องทำอย่างนั้น อย่างนี้ แต่พอย้อนกลับไปว่ารู้จักการศึกษาไทยบ้างหรือเปล่า บ้างคนก็อาจจะรู้แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วการศึกษาไทยเราเป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน เราเลยขอมาอธิบายการศึกษาไทยให้เข้าใจ เริ่มจากระดับการศึกษาไทยของเราก่อน ระดับก่อนภาคบังคับ จริงๆแล้วการเรียนรู้ของมนุษย์เรานั้นเริ่มต้นตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยทีเดียว การเรียนรู้สภาพแวดล้อมและปรับตัวให้ดีขึ้น แต่การศึกษาไทยเราจริงๆ ระดับแรกสุดนั่นคือ ระดับก่อนภาคบังคับ โดยระดับการศึกษานี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จนกระทั่งเข้าสู่วัยอนุบาล ระดับอนุบาลส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสองขั้นคือ อนุบาลหนึ่ง และอนุบาลสอง เมื่อผ่านอนุบาลสองแล้วก็จะเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป การศึกษาภาคบังคับ ระดับการศึกษาขั้นต่อไป ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนามนุษย์เลย เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เราเรียกว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาจากการจัดการของรัฐโดยไม่มีข้อแม้ หากพ่อแม่ไม่ส่งลูกเข้ามาเรียนจะถือว่ามีความผิดกฏหมายด้วย ระดับการศึกษาภาคบังคับนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาภาคบังคับนี้ทางภาครัฐจะมีการช่วยเหลือด้วยไม่ว่าจะเป็น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายๆอื่นเป็นต้นเพื่อให้การศึกษาภาคบังคับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากผ่านการศึกษาภาคบังคับแล้ว ระดับต่อไปเราเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 3 ปีการเรียนระดับนั้นทางภาครัฐไม่ได้บังคับแล้วแต่เป็นการแนะนำว่าควรจะมีความรู้อย่างน้อยถึงระดับนี้เพื่อที่จะดำรงชีพได้ในสังคม โดยแบ่งออกเป็นสองทางเลือก…
Read more

การพัฒนาการศึกษาไทยให้สูงยิ่งขึ้น

technology

การศึกษาไทยเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง แต่บางเรื่องก็ทำได้ บางเรื่องก็ทำไม่ได้ซ้ำร้ายบางนโยบายกลับทำให้การศึกษาไทยถอยหลังลงไปอีก หากจะถามว่าการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างไรดี เรามีข้อแนะนำเล็กๆน้อยมาแนะนำเพื่อว่าจะไปแตกยอดต่อความคิดให้เกิดขึ้นจริงได้ ลดความสำคัญของการสอบนักศึกษา เมื่อก่อนเราเชื่อว่าการสอบเป็นการวัดระดับความรู้ที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่วัดกรองได้โดยเฉพาะจำนวนข้อสอบเยอะกับข้อสอบแบบตัวเลือก 4 ตัว แต่ปัจจุบันการวัดความเก่ง ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆด้วยเครื่องมือแบบเดิมนั้นดูจะไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว หากต้องการพัฒนาการศึกษาไทยจริง การหาเครื่องมือแบบอื่นมาถ่วงน้ำหนักในการวัดความรู้ของเด็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า อีกอย่างหนึ่งการวัดคุณค่าของคนจากการสอบแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องนักหากมองไปที่ประเทศที่เค้าประสบความสำเร็จในการศึกษา สรุปว่าควรลดสำคัญของการสอบลงได้ก็จะทำให้นักเรียนลดความเครียดในการเรียนลงได้เยอะ ให้ความสำคัญกับทุกวิชาที่เรียน ความคิดของบ้านเรามักจะมีความคิดที่แปลกอยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ เรามักจะมีความเชื่อว่าคนเรียนสายวิทย์เก่ง สายศิลป์(ไม่ว่าจะเป็นภาษา หรือ แขนงอื่นๆ)ไม่เก่ง สายสามัญเรียนเก่ง สายอาชีพเรียนไม่เก่ง ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาเสียเลย อย่าลืมว่าแต่ละศาสตร์ของตัวเองก็มีความเฉพาะทางความยากอยู่เหมือนกัน แม้ว่าการจะท่องจำสูตรทางเคมี คำนวณแรงแบบฟิสิกส์ เข้าใจเรื่องราวรอบตัวจากชีวภาพจะยากก็จริง แต่การเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาที่ 3 ที่ยังไม่เคยเรียนมาเลยตั้งแต่เด็ก แล้วมาเรียนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน…
Read more

นโยบายการศึกษาปี 2560 มีข้อไหนน่าสนใจบ้าง

technology

การศึกษากำลังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมกำลังจับตามองอย่างมากเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การศึกษา 4.0 อย่าลืมว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนสำหรับยุค 4.0 เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก มาดูว่านโยบายการศึกษา 2560 นั้นมีข้อไหนน่าสนใจกันบ้าง การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น เรื่องแรกที่เป็นนโยบายสำคัญเลยนั่นคือการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการยกระดับ ปฏิรูปในครั้งนี้เป็นเรื่องการทำให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน รองรับโลกยุคต่อไปด้วย การยกระดับครูและผู้บริหารสถานศึกษา บุคคลสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้ คงต้องเริ่มจากคุณครูที่อยู่กับนักเรียนมากที่สุดรองจากครอบครัว นั่นทำให้มีนโยบายด้านการพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.) ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในโรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้นำทางวิชาการ รวมถึงมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ระบบบริหารเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวก ถัดขึ้นไปจากระดับโรงเรียนแล้ว ต้องเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานที่จะอำนวยความสะดวก บริการ ให้การบริหาร บริการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนกับเป็นฝ่ายสนับสุนที่ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี การจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเรื่องการเรียนการสอน สมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า บิ๊กดาต้า(Big data) นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก…
Read more

เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาประเทศไทย

technology

การพัฒนาการศึกษาไทยเป็นอีกเรื่องที่ความสำคัญเนื่องจากการพัฒนาการศึกษายังเป็นการพัฒนาชาติอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาไทยเดินหน้าไปได้นั่นคือ เทคโนโลยี ยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของบ้านเราพัฒนาไปไกลมาก ยิ่งทำให้การพัฒนาการศึกษาไทยเราก็ก้าวไปได้ด้วย มาดูกันว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาอย่างไร ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงในปัจจุบัน ประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดกันนั่นคือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เด็กในเมืองย่อมจะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งเรียนรู้ได้มากกว่า เด็กที่อยู่ห่างออกไป แต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะทำให้ความเหลื่อมล้ำนั้นน้อยลงไปเยอะ เนื่องจากเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการได้ ใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็เข้าไปเรียนออนไลน์ได้แบบฟรีๆอีกด้วย เทียบกับเมื่อก่อนที่จะไปเรียนอังกฤษต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สเท่านั้น สร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากขึ้นในทุกๆด้าน การเรียนรู้เมื่อก่อนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการเรียนด้วยการอ่านหนังสือเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นวิชาทักษะก็อาจจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงได้ บางเรื่องก็เข้าใจได้ยากและน่าเบื่อทำให้การเรียนไม่น่าสนใจ แต่สมัยนี้การพัฒนาเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น นั่นทำให้มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคลิปประกอบการสอน, ภาพเสมือนจริง, เกมการศึกษา หรืออย่างล่าสุดเทคโนโลยี AR ยิ่งจะทำให้การเรียนรู้ของเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เรียนรู้สนุก รับรองว่าจำได้นาน ในปัจจุบันการเรียนรู้ทำได้ง่ายขึ้น ต่อจากข้อด้านบน เมื่อก่อนการจะเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากทีเดียว ยิ่งวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วบางเรื่องทำการทดลองไม่ได้เลย เนื่องจากลงทุนสูงและอันตราย แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีขึ้นจะเข้ามาช่วยตรงนี้ จากเดิมต้องนึกว่าการทดลองนี้ออกมาเป็นอย่างไรไม่ต้องแล้วมีคลิปประกอบให้เห็นภาพชัดเจน หรือบางทีอาจจะมีโปรแกรมจำลองการทดลองนั้นด้วย ทำให้การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทำได้ง่ายมากขึ้น การเรียนจากความสนใจในเรื่องที่ต้องการรู้ เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การเรียนรู้ของคนเราเปลี่ยนไปได้อย่างหนึ่ง…
Read more

ไทยกับต่างประเทศ เรียนแตกต่างกันตรงไหน

technology

การปฏิรูปการศึกษาหนึ่งในประเด็นที่หลายคนหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์นั่นคือความแตกต่างระบบการศึกษาของไทย กับระบบการศึกษาของต่างประเทศ ที่มีการหยิบมาเปรียบเทียบกันหลายครั้งแล้ว เราก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งในการขอเป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของไทยกับ การศึกษาของต่างประเทศ วิธีการเรียนรู้ เรื่องหนึ่งที่หลายคนกำลังอยากจะให้การศึกษาไทยเปลี่ยนนั่นคือ เรื่องวิธีการเรียนรู้ หากเป็นไทยเรามักจะเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำ ฟังการบรรยาย แล้วนำความรู้ไปสอบ แต่หากเป็นต่างประเทศความรู้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของพวกเค้าคือการคิดวิเคราะห์ เหตุและผล รวมไปถึงการประยุกต์เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นมากกว่า แน่นอนว่าการเรียนแบบของต่างประเทศนั้นทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นตรรกะได้มากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องใช้เวลาเปลี่ยนพอสมควรเลย การแต่งกาย ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องที่มีกระแสมาอยู่ตลอดนั่นคือ เรื่องของการแต่งกาย ทรงผม การแต่งตัว แน่นอนว่าบ้านเราการแต่งกายไปโรงเรียนจะต้องมีแบบแผนชัดเจน และที่สำคัญคือทรงผมต้องถูกระเบียบ ตัดภาพไปที่ฝั่งต่างประเทศการแต่งกายจะเป็นแบบเสรีภาพ ทุกคนจะแต่งอะไรก็ได้(แต่ต้องอยู่บนกาลเทศะของสถานที่) นั่นทำให้เด็กไทยกว่าครึ่งประเทศมีความคิดอยากจะมีเสรีภาพแบบนั้นบ้าง เอาเป็นว่าเรื่องนี้หากไทยเรามีแนวคิดเลิกมองข้ามคนที่ภายนอกแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะ ขนาดของห้องเรียน สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการศึกษาไทยกับการศึกษาต่างประเทศ เราขอเปรียบเทียบให้เห็นถึงขนาดของห้องเรียนบ้านเราหากเป็นมัธยมของรัฐชื่อดังนี่ต้องบอกว่าห้องละ 40 ขึ้นไปเป็นเรื่องปกติ แต่หากเป็นต่างประเทศจะมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะมีจำนวนเท่าไร อย่างมากก็ไม่เกิน 25 คน ซึ่งจำนวนที่แตกต่างกันนี่แหละจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน การดูแลอย่างทั่วถึงด้วย แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราเองก็มีข้อจำกัดของงบประมาณของห้องเรียนด้วย…
Read more