เทคโนโลยีที่มีส่วนทางการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน

Education-Technology.1

ยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปอย่างไร้พรมแดน อะไรที่ไม่น่าเชื่อก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่จากที่สมัยก่อนต้องใช้เวลาเป็นวันๆ กว่าจะติดต่อกันได้ แต่ปัจจุบันสะดวก รวดเร็ว แค่เพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถติดต่อกันได้แล้ว การค้นหาข้อมูลที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าห้องสมุดเป็นวันๆ ทว่าเพียงแค่เปิดอินเตอร์เน็ต 2 นาทีก็หาข้อมูลทีต้องการได้หมด ซึ่งจากเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างก้าวกระโดดนี้เองช่วยทำให้การศึกษาของไทยก็ได้รับอานิสงส์จากสิ่งนี้ไปเต็มๆ เช่นเดียวกัน

การศึกษาในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะจะเห็นได้ว่าการศึกษาในยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งในเรื่องของครูที่สอนหน้าชั้นเรียนอีกต่อไป การสอนของครู 1 ครั้งสามารถที่จะทำให้เด็กหลายๆ คนได้เรียนหนังสือกันได้ง่ายๆ ซึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีในด้านนี้ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ครูเพียงแค่สอนอยู่หน้าชั้นเรียนที่ไหนที่หนึ่งก็สามารถที่จะส่งต่อการศึกษานี้ไปยังเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลในต่างจังหวัดหรือถิ่นทุรกันดารได้อย่างไม่ยากเย็น เด็กๆ จากที่นั่นเองก็สามารถที่จะได้รับการศึกษาทัดเทียมกับเด็กในเมืองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วยระยะทางอันแสนไกลเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือ นอกจากสิ่งนี้แล้วเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาษาต่างประเทศที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังต่างประเทศหรือว่าไปเข้าคอร์สเรียนราคาแพงๆ อีกต่อไป เพียงแค่ลองเข้ไปตามอินเตอร์เน็ตพวกเว็บไซต์ที่เป็นคลิปวีดีโอฝึกพูด ฝึกเรียนภาษาต่างประเทศค่อยๆ ศึกษาไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้เก่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการศึกษาอีกอย่างก็คือ หลายๆ แห่งเริ่มที่จะมีการนำเอา E-book  หรือหนังสือจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานแทนหนังสือจริงๆ กันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมากที่ไม่จำเป็นต้องแบกหนังสือหนักๆ ในการเรียนแต่ละวันให้เมื่อยอีกต่อไป เพียงแค่พบสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งไปเรียนก็สามารถที่จะเรียนหนังสือได้แล้ว นับว่าเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีส่วนในการช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

เรื่องของเทคโนโลยีถ้าหากใช้ในทางที่ถูกย่อมส่งผลดีกับผู้ใช้อย่างแน่นอน เพราะความตั้งใจของการสร้างขึ้นมาก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆ คน เช่นเดียวกับการนำมาใช้ในด้านของการศึกษาเมื่อนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อพัฒนาก็ย่อมทำให้การศึกษาของไทยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก และน่าจะยังพัฒนาไปได้อีกในอนาคตอันใกล้นี้

technology.2technology.3technology.4