ระบบใหม่การเข้ามหาลัย

tcas_61

__tcas_

เมื่อพูดถึงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ก็คือการสอบเข้า การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีมานานมากแล้ว ระบบการคัดเลือกการเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ตามความเหมาะสม จนปัจจุบันนี้ได้มีระบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่งเริ่มใช้ในปี 61 นี้นี่เอง แล้วระบบใหม่ที่ว่ามันเรียกว่าอะไร? มันเป็นอย่างไร? แล้วมันต่างจากระบบเดิมมากน้อยแค่ไหน? วันนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

ระบบใหม่สำหรับการเข้ามหาลัย ปี 61

ระบบใหม่ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ระบบ TCAS เป็นการรวบรวมวิธีการรับน้องๆ นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 5 รอบ (ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานส์) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เหมาะสำหรับ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเครือข่าย

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติ , ข้อเขียน เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission เหมาะสำหรับ นักเรียนทั่วไป

และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) เหมาะสำหรับ นักเรียนทั่วไปเช่นเดียวกับการรับแบบ Admission

ถามว่ามันต่างจากระบบเดิมมากน้อยแค่ไหน คือ ไม่ว่าระบบใหม่ที่กำลังพูดถึงนี้หรือระบบเดิมก่อนหน้าก็ตามจะต้องมีการสอบข้อสอบกลาง อย่าง GAT/ PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, กสพท. และวิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าเป็นระบบเดิมมันจะต้องสอบไปพร้อมๆ กับเรียน ทำให้คุณครูผู้สอนต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันกับการสอบข้อสอบกลางที่ว่านี้ แต่พอเป็นระบบใหม่ TCAS การสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่นักเรียนชั้นม .6 เรียนจบการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ระบบใหม่ TCAS ยังมีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศด้วย

เพิ่มเติมเล็กน้อย เด็กซิ่ว (เด็กที่ลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อแอดมิชชั่นใหม่) สามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัครโดยจะต้องมีคุณสมบัติ และระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ ส่วนเด็กอินเตอร์ (จบจากนานาชาติ หรือต่างประเทศ) ต้องไม่เทียบวุฒิการศึกษาใดๆ สามารถสมัครได้ตามเกณฑ์ที่มหาลัยวิทยาลัยกำหนด สุดท้ายเด็กที่จะเข้าม.ราชภัฏ/ม.เทคโนโลยีราชมงคล สามารถสมัครในรอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีการสอบรอบที่ 4 (Admission) เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มแล้ว