ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

Education-issues1

การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาอย่างช้านานในสังคมไทย เรียกว่ายุคสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่แทบจะหาคนไม่มีการศึกษาไม่ได้แล้ว อย่างน้อยๆ ที่สุดเด็กทุกคนก็จำเป็นจะต้องจบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ หรือแม้แต่น้อยที่สุดเด็กทุกคนก็ต้องอ่านออกเขียนได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาของเด็กไทยในยุคปัจจุบันต้องถือว่ามีปัญหาพอสมควรจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และสิ่งเหล่านี้ก็คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

  1. ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน – ต้องยอมรับว่าอาชีพครูในปัจจุบันไม่ใช่อาชีพในฝันของใครหลายคนอีกต่อไป เพราะจากปัจจัยหลายอย่างที่มีมา อาทิ ค่าตอบแทนน้อย, ดูแลให้การศึกษาเด็กยากขึ้นเพราะเด็กๆ สามารถหาความรู้ได้เองจากอินเตอร์เน็ต ใครที่เรียนเก่งก็มักจะไปทำอาชีพอื่นมากกว่าอาชีพครู ทำให้หลายๆ ครั้งประสิทธิภาพของครูที่จบออกมาเพื่อทำการสอนจึงไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น ยังไม่รวมไปถึงอุปนิสัยของครูหลายคนในยุคปัจจุบันที่เอใจใส่เด็กน้อยลง และเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้น ทำให้คุณภาพของครูผู้สอนเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่มีต่อการศึกษาไทย
  2. คุณภาพด้านการศึกษาตกต่ำลง – ด้วยความที่เมื่อครูมีคุณภาพด้อยลง ทำให้เด็กไทยเองก็มีคุณภาพทางการศึกษาที่ต่ำลง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ปกติเด็กส่วนมากก็มักที่จะไม่ชอบการอ่านหนังสือ การศึกษาหาความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อครูประสิทธิภาพแย่ลงก็ยิ่งทำให้เด็กเกิดการไม่สนใจเรียนกันมากขึ้น คุณภาพทางด้านการศึกษาที่พึงมีก็ลดน้อยลง การเรียนในหมวดวิชาที่ยากๆ มีเด็กเรียนน้อยลง ส่งผลให้คุณภาพทางด้านการศึกษาต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด
  3. สื่อในด้านต่างๆ เบี่ยงเบนความสนใจทางการศึกษา – ในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนสามารถทำได้ทุกอย่างทำให้การตั้งใจเรียนของเด็กไทยด้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าทำอะไรจะต้องมีสมาร์ทโฟนติดมือเอาไว้ตลอด ซึ่งเรื่องที่ใช้งานก็มักจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าเรื่องของการศึกษาหาความรู้ ทำให้เวลาเรียนหนังสือหรือความรู้ที่มีอยู่รอบตัวก็น้อยลง
  4. ขาดการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ดี – ในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพทางการศึกษาโดยตรงที่อาจจะยังมองไม่เห็นถึงจุดบกพร่องในด้านการศึกษาและยังคงไม่มีการวิจัยและพัฒนาที่จริงจัง ทำให้การศึกษาของไทยยังคงย่ำอยู่กับที่เมื่อบวกกับความสนใจของเด็กที่น้อยลงก็ยิ่งทำให้การศึกษาของเด็กไทยด้อยลงไปอีก หลักสูตรการเรียนไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยก็ยิ่งเพิ่มความน่าเบื่อในการเรียนมากไปอีกหลายเท่าตัวและในที่สุดเด็กก็จะเบื่อการเรียน

student.3studentstudent2