ข้อดี และข้อเสียการศึกษานอกโรงเรียน

Educationpicnew

Educationpic

การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการผลักดันสังคมให้เข้าไปอยู่ทิศทางที่ควรจะเป็น และเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึงเพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น กระบวนการการศึกษาจึงเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาในหลาย ๆ เรื่องและเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ แน่นอนว่าด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ก็ทำให้การศึกษาได้ถูกพัฒนาออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มคนจากในทุกรูปแบบสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการศึกษาที่กล่าวมานั่นก็คือ การศึกษานอกโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบนี้กันว่าจะมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างจากการศึกษาแบบปกติอย่างไร และในบทความนี้เราจะมารู้จักไปพร้อมกันเลย

การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน. การศึกษาในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการเงิน หรือการเดินทางต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนอกโรงเรียนจะทำให้กลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบให้มาเลือกเรียนและเติมเต็มทางนี้ให้ได้รับการเรียนตามที่หลักสูตรพื้นฐานกำหนด ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนนี้ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนต้องมีความอดทนและความรับผิดชอบมากกว่าในโรงเรียนปกติเพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หลายคนก็ได้ใช้เวลาที่เหลือในช่วงที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนในการหางานพิเศษทำเพื่อหารายได้คู่ไปกับการเรียนได้อีกด้วย ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนนี้จะต้องเข้ามาเพื่อรับการสอน 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ต้องอาศัยการศึกษาด้วยเพื่อเองเพื่อสอบผ่านความหลักสูตรพื้นฐานไปให้ได้ ดังนั้นการที่เป็นระบบการศึกษานอกโรงเรียนแต่ความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเลย และก็ยังมีข้อดีก็คือสามารถนำเวลาว่างที่เราสามารถจัดการได้ในการหางานพิเศษหรือศึกษาสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมได้ แต่ภายใต้ข้อดีก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน เพราะ ในการศึกษานอกโรงเรียน หากผู้เรียนขาดการสืบหาข้อมูลอยู่เสมอ ๆ หรือขาดความรับผิดชอบ ก็จะทำให้ผู้เรียนไม่เอาใจใส่การเรียนจนเรียนไม่จบในที่สุด

แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบไหน หากผู้เรียนมีจิตใจตั้งใจที่จะเรียนรู้ก็สามารถนำพาตัวเองไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากการเรียนปกติเลย และอยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังศึกษานอกระบบให้ตั้งใจ และพยายามอย่างสุดความสามารถต่อไป และความสำเร็จจะต้องตามมาตามที่ท่านได้พยายามและตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอน