การศึกษา 4.0 เราจะเน้นสอนในเรื่องอะไร

edu4-0picneww

edu4-0pic

เรื่องราวของการเรียนการศึกษาก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความสำคัญมากเทียบเท่ากับเรื่องความสำคัญของคนในครอบครัวกันเลยทีเดียว แล้วยิ่งวันเวลาผ่านพ้นไปในแต่ละวันวงการทางการศึกษาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละวันจนเส้นทางทางการศึกษาก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงเวลาการศึกษาในยุค 4.0 ที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่การเรียนรู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุด อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดอย่างหนึ่ง เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศนั้น ๆ ซึ่งการศึกษาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยี และความต้องการของสังคมในสังคมยุคนั้น ซึ่งแน่นอนว่าในการพัฒนาการศึกษาในแต่ละยุดก็จะต้องเอื้อกับการเรียนการสอนว่าการศึกษาเหล่านั้นให้ประโยชน์กับผู้ที่เรียนรู้อย่างไร  และในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกันกับ การศึกษา4.0ว่าจะเน้นสอนเรื่องอะไรบ้างนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกัน

หลายท่านก็คงกำลังสงสัยกันว่าการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องทำอย่างไร  และจะต้องดำเนินการไปในรูปแบบไหนกันบ้าง เพราะจากที่หลายท่านได้ยินก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า 4.0 กันมาแล้วบ้าง ซึ่งมักจะได้ยิน และคุ้นชินกันในความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไปในทางที่ทันสมัย อาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจที่จะมีการลงรากลึกเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศสู่โลกเศรษฐกิจยุคใหม่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั่นเอง แต่แน่นอนว่าเราจะไปถึงยังจุดนั้นได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาให้มีความรู้ทัดเทียมเพื่อสามารถเข้าไปพัฒนาในเรื่องนี้ได้ จนทำให้เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาควบคู่ไปด้วยกันด้วย หรือเรียกการศึกษาในยุค 4.0 อีกอย่างหนึ่งว่า Innovation หรือนวัตกรรม นั่นเอง

ซึ่งนอกจากการศึกษาในยุค 4.0 จะมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงความรู้แล้ว ก็ต้องทำให้สอดรับกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การศึกษา 4.0 ก็ยังสอนให้ผู้ใหญ่ในยุคอื่น ๆ รู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปรวมถึงอาชีพที่มาแรงในยุคของการศึกษาแบบ4.0อีกด้วย นอกจากนี้ในการเรียนรู้ก็ยังไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา แต่การศึกษาแบบนี้สอนให้ผู้เรียนรู้จักที่จะปรับตัวอยู่เสมอ ๆ กล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อก้าวต่อไปอย่างปลอดภัย

และด้วยความอิสระในการเรียนรู้แบบนี้การเรียนของผู้เรียนจึงสามารถเป็นผู้จัดการจัดสรรเวลาการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง นั่นทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทางที่ถนัดเสริมไปกับเงินหลักได้ผ่านทางการศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นใจอย่างมากเลยทีเดียว