การศึกษาออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร

การศึกษาและความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์การรู้ในเรื่องต่าง ๆ ศาสตร์ที่สำคัญทั้งศาสตร์ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ จะช่วยทำให้คนที่เรียนรู้นั้นไม่จมอยู่กับที่ แต่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง การงานและสิ่งรอบ ๆ ตัวให้เกิความก้าวหน้าได้ จากเดิมที่การศึกษาเกิดขึ้นในสถานที่ที่จำกัด ทั้งผู้เรียนและครูผู้ถ่ายทอดจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน เพี่อพบปะและถ่ายทอดวิชาความรู้กัน เป็นข้อจำกัดที่ทำให้การศึกษาไม่กว้างไกลและไม่ไปทั่วถึงอย่างที่ควรจะเป็น คนอีกจำนวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงวิชาความรู้ที่ตนต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้จากการจำกัดด้วย สถานที่ ระยะทาง เวลา และแม้กระทั่งงบแประมาณค่าใช้จ่าย แต่ยุคแห่งความจำกัดเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว

เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลมาก โลกได้ถูกเปิดกว้างออกและคนได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นจากโลกสื่อสารไร้พรมแดนคือ โลกแห่งอินเตอร์เนต ทำให้เกิดการศึกษาออนไลน์ขึ้น และการศึกษาออนไลน์นับวันจะข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความสำคัญหลัก ๆ ของการศึกษาออนไลน์ก็คือ การศึกษาที่ไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ใด และมีสถานภาพใดก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั้งสิ้น ในอนาคตอันใกล้นี้การศึกษาออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลกอย่างมาก นับตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา คุณสามารถศึกษาองค์ความรู้ทั้งสิ้นที่มีในโลกผ่านระบบออนไลน์ด้วยราคาทีประหยัดกว่า เพราะขจัดค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าเดินทางและอื่น ๆ จนหมดสิ้น ยิ่งการมีเทคโนโลยีแบบ real time ยิ่งทำให้เกิดการเรียนการสอนกันแบบสมจริง การเรียนในระบบออนไลน์จึงยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของค่าเล่าเรียนในมหามวิทยาลัยเองนับวันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่าเล่าเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาโดยเฉลี่ยถึง 28% แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเรียนในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน และคณะอาจารย์คณะเดียวกัน คุณก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่าครึ่งทีเดียว ระบบการศึกษาออนไลน์ยังมีการพัฒนาไปจนมีประสิทธิภาพแม้แต่พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนทุกอย่างก็จะถูกบันทึกไว้ เช่น จำนวนการคลิ๊ก การเข้ามาล็อคอินในปริมาณบ่อยแค่ไหน การส่งงานและข้อมูลทุก ๆ อย่าง อีกทั้งข้อได้เปรียบของการศึกษาออนไลน์ที่เห็นได้ชัดก็คือ สามารถเรียนซ้ำได้ สามารถเข้ามาเรียนตามเวลาที่สะดวกได้ ทั้งผู้เรียนผู้สอนมีเสรีภาพและอิสระกับระบบมากขึ้น ไม่แน่ว่าในอนาคตการศึกษาออนไลน์อาจจะเข้ามามีบทบาทหลักแทนที่การศึกษาแบบพบตัวอย่างรูปแบบเก่าก็เป็นได้