การศึกษานอกระบบ ก.ศ.น เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับอยากกลับมาเรียน

Non-formal education

การศึกษาของไทยหากจะแบ่งรูปแบบเราสามารถกำหนดได้เป็น 3 แบบก็คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาด้วยตัวเองในเรื่องต่างๆตามที่สนใจ แต่การศึกษานอกระบบหรือที่เรียกว่า ก.ศ.น. จะเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน รวมถึงคนที่ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วอยากกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วย ทำไมเราถึงว่าแบบนั้นเรามีเหตุผลมาอธิบายดังนี้

การศึกษานอกระบบ เรียนวันเสาร์อาทิตย์

การศึกษานอกระบบ หรือ ก.ศ.น. เราสามารถเข้าเรียนตามระดับชั้นของเราได้แต่จะไม่ได้แบ่งเป็นรายปี แต่แบ่งเป็นรายช่วงชั้นแทน หมายถึงการเรียนในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามระดับการเรียนจะไม่ใช่การเรียนในวันธรรมดา แต่เป็นการเรียนในวันเสาร์ กับวันอาทิตย์ ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนของตัวเองได้เลย วันธรรมดาอาจจะไปทำงาน หรือ เลี้ยงลูกอยู่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ก็มาเรียนแทน ทำให้ไม่เสียเวลาในการทำงานของตัวเอง บางกลุ่มการเรียนอาจจะไม่ได้มาทุกอาทิตย์ด้วย การพบกลุ่มอาจจะเป็นสองสัปดาห์ต่อครั้ง หรือ เดือนละครั้งก็ได้

การเรียนในรูปแบบกลุ่ม

วิธีการเรียนการศึกษาในระบบอาจจะเป็นการเรียนแบบเชิงเดี่ยว แต่การเรียน ก.ศ.น. นั้นจะเป็นการเรียนแบบกลุ่ม กล่าวคือ เราจะเข้าเรียนตามสังกัดกับกลุ่มครูประจำกลุ่ม(ครูที่ปรึกษา) นั่นทำให้การเรียนเป็นเพียงแค่คลาสเล็กๆทำให้ผู้เรียนไม่เคร่งครัดมากจนเกินไป บวกกับการเรียนแบบกลุ่มจะเป็นการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใครมีอะไรติดขัดก็ช่วยเหลือกัน ใครมีมากก็แบ่ง ใครขาดก็ช่วยเหลือกันไป นี่แหละการเรียนแบบ ก.ศ.น. นั่นทำให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจต่อการเรียนมากกว่า ใครที่ร้างการเรียนไปนานไม่ต้องกังวลสบายใจได้

การเรียนระยะสั้น

ระยะเวลาในการเรียนก็สำคัญ หากเป็นการเรียนในระบบกว่าจะจบระดับก็ต้องใช้เวลาตามกำหนด อย่างมัธยมต้นก็ต้อง 3 ปี แต่การเรียน ก.ศ.น. จะสั้นกว่านั้น ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง การเรียนระยะสั้นแบบนี้จะทำให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้สึกว่าไม่เสียเวลามากนัก ส่วนวิชาที่เรียน อาจจะมีวิชาบังคับเล็กน้อยอย่าง คณิต,อังกฤษ ส่วนที่เหลือในแต่ละเทอมจะเป็นการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติแบบใกล้ตัวมากกว่า อย่างเช่น การเพาะเห็ด, การเลี้ยงปลาดุก, การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น วิชาเหล่านี้จะกึ่งๆวิชาชีพทำให้นักศึกษาส่วนมากเรียนรู้ได้ง่าย ทำได้ง่ายกว่าเดิม

ครูประจำกลุ่มเป็นคนในพื้นที่

นอกจากการเรียนเป็นกลุ่ม อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเรียน ก.ศ.น. น่าสนใจก็คือ ครูประจำกลุ่มของนักศึกษา ก.ศ.น. ส่วนใหญ่ครูประจำกลุ่มจะเป็นข้าราชการของ ก.ศ.น. โดยปกติ จะเป็นคนในพื้นที่นั่นอยู่แล้ว คนในพื้นที่ทำให้คุ้นเคยกับนักศึกษาได้มากกว่า รวมถึงการจูงใจ ติดต่อสื่อสารจะทำได้ดีกว่า อีกอย่างนักศึกษา ก.ศ.น. พอเห็นครูประจำกลุ่มเป็นคนในพื้นที่จะเปิดใจยอมรับได้ง่ายกว่าด้วย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ ก.ศ.น. เป็นสถานที่ศึกษาที่ทำให้คนหลายคนหันตัวกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง

ต้อนรับนักเรียนทุกข้อจำกัด

นักศึกษา ก.ศ.น. เป็นนักเรียนที่มีข้อจำกัดในชีวิตเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นต้องเลี้ยงลูก , ทำเกษตร , ทำงานโรงงาน, ไปต่างจังหวัด, ร่างกายเจ็บป่วย ฯลฯ แต่ไม่ว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตาม ก.ศ.น. พร้อมจะเปิดรับทุกคน ยืดหยุ่นให้ได้ตามชีวิตของตัวเอง ขอเพียงแค่มีใจอยากจะเรียนเท่านั้นทุกอย่างก็พอ ให้มาคุยกันก่อน เชื่อว่าทุกอย่างทำได้ สำหรับใครที่อยากกลับมาเรียน เอาวุฒิการศึกษาไปพัฒนาตัวเองในการทำงานต่อไปเราขอแนะนำให้ลองไปติดต่อ ก.ศ.น. ใกล้บ้านดู