My Blog

My WordPress Blog

สื่อการศึกษาแบบใหม่กับโปรแกรม e learning

  ในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีบนโลกได้มีการพัฒนาไปมากในหลายๆ ด้านไม่เว้นแม้กระทั้งสื่อการเรียนการสอนที่ในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้โดยในระบบออนไลน์นั่นก็คือ โปรแกรม e learning ที่มีความทันสมัยไม่ต้องไปหาหนังสือเรียนให้ยุ่งยาก เพราะว่าทุกสถาบันทุกระดับส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมนี้ให้นักเรียน – นักศึกษาได้เข้าใช้เพื่อความสะดวกสบายสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโปรแกรม e learning ในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพราะว่า นักเรียน – นักศึกษาทุกคนในสถาบันนั้นๆ ได้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ก่อนเริ่มเรียนได้รวมไปถึงสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยโปรแกรมนี้ไม่ยาก ถือว่า เป็น โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์อีกหนึ่งโปรแกรม แล้วยังสามารถทำให้ นักเรียน – นักศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะในการใช้อคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย    

© 2016 My Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑